Als seksuologisch hulpverlener op deze site vermeld worden

Voordelen van opname op deze site.

Naast opname op deze website om je activiteiten als seksuologisch hulpverlener aan het brede publiek kenbaar te maken,  krijgen deelnemende seksuologische hulpverleners  ook toegang tot het afgeschermde ledengedeelte onderaan deze pagina met meer info over mogelijkheden tot intervisie-activiteiten, gerichte beroepsgerichte seksuologische informatie, wetenschappelijke studies,  up to date seksuologisch wetenschappelijk nieuws, geselecteerde relevante artikels uit (beveiligde) Engelstalige seksuologische tijdschriften, enkele honderden afstudeerscripties in pdf omtrent seksuologische onderwerpen,   studiedagen via een vormingskalender, een forum met casussen waar u zelf ook casussen kunt toevoegen en kunt reageren  enz. U kunt ook eigen vorming bekend maken in de kalender.  Zie overrzichtsfoto hieronder welke mogelijkheden er zijn.

U kunt via deze voor geregistreerde hulpverleners beveiligde zone ook uw eigen infopagina ten allen tijde zelf aanpassen.

Indien u een voldoende erkende professionele opleiding tot seksuologisch hulpverlener (seksuoloog/seksuologisch hulpverlener) via officiële opleidingsinstituten hebt genoten in België of Nederland kan u zich registreren op deze website en in de zoekdatabase opgenomen worden. U krijgt daarenboven toegang tot het volledige ledengedeelte en kan daar gebruik maken van alle faciliteiten, etc. 

Hoe registreren en aanvraag indienen?

Nadat u zich registreert via een beperkt aanmeldformulier dat u in dit menu terugvindt, wordt uw account door de beheerder gecontroleerd en bij goedkeuring van uw beschreven opleidingen/navorming/ervaring ontvangt u logingegevens via het opgegeven emailadres met een leiddraad hoe u uw profiel kunt aanmaken. Het zou kunnen dat de webmaster u bij twijfel over uw kwalificaties vraagt om eerst bewijsmiddelen van diploma's of getuigschriften toe te sturen.

Opname op deze website is gratis maar we hanteren zeer strenge kwaliteitscriteria voor vermelding.  Na opname mag u de initiatiefnemer wel vrijblijvend steunen via het menu-item donatie voor verder onderhoud en ontwikkeling van deze website.

Gerard Gielen
Pedagoog-seksuoloog (MA) Initiatiefnemer & webdesigner website

Info rubriek voor hulpverleners


logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan info@seksuologischehulpverlening.info  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.