Seyen Karen

Informatie
Aard praktijk:
Geslacht:
Talen:
Opleidingen
Basisopleiding:
Toelichting opleidingen en bijscholingen

oplossingsgerichte systeemtherapie via Korzybski instituut.

Lidmaatschappen beroepsorganisaties

Vereniging van seksuologen

Vormen van seksuologische werkzaamheden
Voor wie?
Specialisatie in seksuologische problematieken
Meer info? Klik bovenaan op wetenschappelijke info.
Specialisatie methodiek van behandeling
Meer info? Klik bovenaan op wetenschappelijke info.
Kostprijs

Een sessie duurt 50 minuten en kost 45 euro voor een individu.
Voor koppels wordt dit 50 euro.

Locatie

Multidisciplinaire groepspraktijk onderweg
Tiensesteenweg 240
3381 Glabbeek (Kappellen)
België
Telefoonnummer: 0494243621
Location

logo creative commonsDisclaimer en copyrights klik hier  © De copyrights van de hier weergegeven tekst rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). De informatie/foto's werden soms (letterlijk) ontleend aan andere internet/literatuurbronnen of zijn aangepast naar andere internet/literatuurbronnen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Er is geen enkel commercieel, doch louter een informatief en educatief opzet. Inden er auteursrechterlijke schendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan info@seksuologischehulpverlening.info  met opgave van de betrokken schending van copyrights. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden.

Kennis is er om te delen, niet om te bezitten.